Công Ty Forward Audiotext thành lập vào năm 2000 , nhiều năm nay với nguồn chuyên nghiệp sẵn có chúng tôi năng động tích hợp , khai thác dịch vụ tiết kiệm cước phí đường dài quốc tế , thông tin mạng internet , điện thoại trả lời tự động . Mang tính chiến lược nhìn xa thúc đẩy phát triển hệ thống thông tin dịch vụ cho tổ chức công ty và cá nhân sử dụng thông tin theo cách riêng của mình , xây dựng và quảng bá sản phẩm hệ thống thông tin tiết kiệm giá cước đường dài quốc tế (VoIP) , đại lý dịch vụ điện thoại trả lời tự động trả phí , tích hợp hệ thống và cho thuê kênh hệ thống . Để bước chân thành trưởng của công ty bám sát mục tiêu phát triển trong ngành viễn thông , nhiều năm nay không ngừng thay đổi và vận động để nâng cao động lực sáng tạo phát triển mạng lưới viễn thông , ngoài những công nghệ thông tin hàng đầu thế giới , phần mềm và điện thoại trả lời tự động trả phí , công nghệ VoIP được đưa vào thị trường trong nước , để được bản địa hóa , chúng tôi không ngừng học tập , sử dụng , ứng dụng công nghệ để khai thác sản phẩm có sức cạnh tranh với quốc tế .

Lực lượng đội ngũ của chúng tôi có trình độ cao , chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm nghiên cứu , phát triển lĩnh vực máy tính , mạng internet , thông tin viễn thông , có kinh nghiệm thâm niên về tích hợp hệ thống dịch vụ gia tăng thông tin trả lời tự động , với nhiều kinh nghiệm xây dựng mạng lưới cho nhiều dự án , nhất là về hệ thống tiết kiệm giá cước đường dài quốc tế . Hiện nay có hợp đồng kết nối điện thoại quốc tế(mạng lưới cáp sợi quang E1) với trên 200 nhà khai thác trên thế giới và ký kết hợp đồng về số 0203 và 0204 với Công ty Chungwa Telecom , số tắt 0509 và 808622 c ủa ĐTDĐ và điện thoại quốc tế(mạng lưới cáp sợi quang E1) với Công ty Sparq , số 0209 và 0509 và điện thoại quốc tế(mạng lưới cáp quang E1) với Công ty Taiwan Fixed Network Telecom đã hoàn thành nhiều dự án trong lĩnh vực hệ thống thông tin trả lời tự động , chứng tỏ công ty chúng tôi giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp trong ngành viễn thông và hệ thống thông tin trả lời tự động xuyên quốc tế ; về mọi mặt như sự liên hệ khách hàng , sự thống nhất về các hướng dẫn sử dụng sản phẩm đều được thực hiện hoàn thành từng bước một dưới sự quản lý chặt chẽ của ban điều hành chúng tôi , chúng tôi là một trong số ít công ty kinh doanh phần mềm có khả năng tích hợp hệ thống và thực hiện đầy đủ trong việc quản lý sản phẩm tiết kiệm giá cước đường dài quốc tế và hệ thống trả lời tự động trả phí .

Để thông tin về Đài loan thành công vươn lên trong thế kỷ mới . Công ty Forward Audiotext chào hàng với sản phẩm tích hợp trong dịch vụ gia tăng sản phẩm trả lời tự động trả phí , kết hợp công nghệ cao của sản phẩm trả lời tự động trả phí , tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm xúc tiến cơ hội kinh doanh !
Trả lời tự động trả phí qua mạng lưới điện thoại là xu hướng phát triển mới trong thế kỷ 21 , với công nghệ chuyên nghiệp IP tiên tiến tích hợp băng rộng internet có chất lượng cao áp dụng dịch vụ liên kết cho tổ chức công ty , cá nhân và trung tâm trữ liệu , và tích hợp thông tin , viễn thông và hội nghị quốc tế để khách hàng có ưu thế cạnh tranh toàn diện về mọi mặt .
Để doanh nghiệp được dịch vụ toàn diện và đa dạng hóa , tích hợp nhiều dịch vụ gia tăng và mạng lưới quản lý 24/24 giờ , từ dịch vụ chúng tôi doanh nghiệp có được kinh nghiệm xây dựng mạng lưới kinh doanh marketing về sự nghiệp gia tăng qua mạng thông tin và trục xương sống internet đương đồng cấp viễn thông . Thời gian tới tiến tới dịch vụ toàn diện đa dạng cho sản phẩm tích hợp mạng lưới trả lời thông tin tự động trả phí để thỏa mãn nhu cầu của cá nhân và tổ chức công ty , chúng ta cùng phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp .

3F, No.31-1, Section 4, Chengde Rd., Shihlin District, Taipei City
Tel :02-8772-5688
Fax: 02-8772-0531