huộc vùng Thành phố , Huyện Đài Bắc quay số : 7708-5988
Từ vùng khác hoặc ĐTDĐ quay số 080 c ủa công ty

Sau lời chào của hệ thống

Nhập mã số thẻ

Nhập mật mã

Quay trực tiếp số cần gọi
002 + Mã quốc gia+ Mã vùng + Số thuê bao

Thông báo về số dư của tài khoản

Thực hiện cuộc gọi