จำนวนเงินที่ซื้อและสิทธิพิเศษที่ให้

เชียนจิ้น-โทรศัพท์ระหว่างประเทศ

จำนวนเงินของบัต
รโทรศัพท์

จำนวนเงินที่แถม

% พิเศษที่ให้

จำนวนเงินที่ซื้อ

1000 หยวน

 

 

จำนวนเงินที่ซื้อ

3000 หยวน

แถมค่าโทรศัพท์ 150 หยวน

5%

จำนวนเงินที่ซื้อ

5000 หยวน

แถมค่าโทรศัพท์ 400 หยวน

8%

จำนวนเงินที่ซื้อ

10000 หยวน

แถมค่าโทรศัพท์ 1500 หยวน

15%

เชียนจิ้น-บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศไม่ได้กำหนด
วันหมดอายุของบัตร กรุณาไว้วางใจในการซื้อมาใช้

วิธีการซื้อ
 
ซื้อ 3,000 หยวน จะแถมค่าโทรศัพท์ 5 % คือเท่ากับ 150 หยวน
ซื้อ 5,000 หยวน จะแถมค่าโทรศัพท์ 8 % คือเท่ากับ 400 หยวน
ซื้อ 10,000 หยวน จะแถมค่าโทรศัพท์ 15 % คือเท่ากับ 1,500 หยวน
วิธี ที่ 1 : บริการ รับชำระเงินแทนที่ร้านมินิมาร์ท 5 ร้าน
ชำระเงินจำนวนน้อยได้ที่ร้านมินิมาร์ท  

คุณสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ แล้วไปชำระเงินที่ร้านมินิมาร์ทที่กล่าวมา

หลังจากที่คุณชำระเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบเสร็จไปที่ 02-2285-1121 และเขียนชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล์ให้ชัดเจน หลังจากได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว เราจะรีบส่งเบอร์บัตรและรหัสไปทางข้อความของมือถือให้คุณเได้ใช้ภายใน 10 นาที และในวันนั้นเราก็จะส่งบัตรโทรศัพท์ไปให้กับคุณ
ซื้อบัตรโทรศัพท์แล้วก็ยังได้ทำบุญด้วย เมื่อตอนที่คุณแฟกซ์กรุณา เขียน “ แจกใบเสร็จแทน ” เราจะนำใบเสร็จไปแจกให้กับ “ มูลนิธิช่วงซื่อ ” แทน
(หากผู้ที่ไม่ได้รับข้อความ สามารถโทรศัพท์มาแจ้งว่าได้แฟกซ์ใบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้)

วิธีที่ 2 : มาซื้อบัตร จ่ายค่าโทรศัพท์ล่วงหน้าด้วยตนเอง

ซื้อกับบริษัทด้วยตนอง (เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่ เวลา 09 : 00 ~ 18 : 00) กรุณาโทรศัพท์มาจองไว้ก่อนล่วงหน้าที่เบอร์ 02-8772-5688
ไม่กำหนดจำนวนในการซื้อบัตร และสามารถใช้ได้ทันที
ที่อยู่ของ บริษัทที่ ไทเป :ถนน Jianguo N. , ไทเป, ชั้น 2 เลขที่ 15
วิธี ที่ 3 : บริการรับชำระเงินโดยการใช้บัตรเครดิตที่บริษัทด้วยตนเอง
สามารถใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระเงินที่บริษัทได้ด้วยตนเอง และบัตรเครดิตที่ เป็น IC ก็สามารถ ใช้ได้ (ใช้เครื่องรูดบัตรแบบใหม่)
วิธี ที่ 4 : ส่งไปทางไปรษณีย์ สินค้าถึงแล้วค่อยชำระเงิน

วิธีนี้เพียงแค่รับการสั่งซื้อที่เป็นจำนวนเงิน 1,000 หยวนขึ้นไป หากมากกว่า 3,000 หยวนขึ้นไปจะไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง ผู้ที่สั่งซื้อไม่ถึง 3,000 หยวนควรจะต้องชำระค่าขนส่ง 100 หยวนด้วยตนเอง

เราจะใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์ในไต้หวัน สามารถรับสินค้าได้ในวันถัดไป
มื่อตอนที่คุณกำหนดช่วงเวลาที่จะให้ส่งสินค้าไปถึง ควรจะต้องมีคนรอรับสินค้า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นการเสียเวลา
วันนี้สั่งสินค้า พรุ่งนี้ส่งไปถึง สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะให้ส่งไปถึง ได้ :
 
ที่อยู่ของผู้รับ
เวลาที่สั่งจองบัตร
เวลาที่ส่งไปถึง
ที่อยู่ในประเทศไต้หวัน
ก่อน เวลา 17 : 00 ของ วันนี้
วันต่อไป
บริการของการขนส่งมีกำหนดเวลาที่จะให้ส่งไปถึงเป็น 3 ช่วง สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะให้ส่งไปถึงได้ ซึ่งได้ประสานกันกับเวลาของผู้รับสินค้
 
วันต่อไป
09:00 ~ 12:00
วันต่อไป
12:00 ~ 17:00
วันต่อไป
17:00 ~ 20:00
วิธี ที่ 5 : ชำระเงินด้วยการโอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม – แจกบัตรรวดเร็วเป็นข้อความบนโทรศัพท์มือถือ (สามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง)
รหัส ธนาคาร : 822
เลขที่บัญชี : 185118107215
หากโอนเงินจากตู้เอทีเอ็มอื่น กรุณารับผิดชอบค่าธรรมเนียม 17 หยวนด้วยตนเอง

หลังจากโอนเงินสำเร็จกรุณานำใบเสร็จเอทีเอ็มของคุณแฟกซ์ไปที่ 02-8772-0531 และจดข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล์ เราจะรีบจัดการให้กับคุณ

หลังจากที่คุณแฟกซ์เรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดโทรศัพท์มือถือไว้ตลอด หลังจากผ่านการยืนยันจากบริษัทนี้เรียบร้อยแล้ว เราจะส่งข้อความที่เป็นเลขที่บัญชีและรหัสของบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศไปบนมือถือให้กับคุณ ภายใน 5 ~ 10 นาที โดยอัตโนมัติ
หากไม่สะดวกที่จะแฟกซ์คุณสามารถโทรมาแจ้งกับเราว่าได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว หลังจากผ่านการยืนยันจากบริษัทนี้เรียบร้อยแล้ว เราจะส่งข้อความที่เป็นเลขที่บัญชีและรหัสของบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศไปบนมือถือให้กับคุณ ภายใน 5 ~ 10 นาที โดยอัตโนมัติ
หากต้องการเปิดใบเสร็จเป็น 3 ใบ กรุณาติดต่อพนักงานของบริษัทนี้ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อ
วิธี ที่ 6 : โอนเงินที่ธนาคาร
Chinatrust Bank, Zhongxiao Branch
ชื่อบัญชี : Forward Audiotext Co.,ltd.
เลขที่บัญชี : 185118107215
โอนเงินที่ธนาคารควรจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 30 หยวนด้วยตนเอง
หลังจากที่ได้โอนเงินสำเร็จแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนไปที่ 02-8772-0531 และให้คุณเขียนข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ชัดเจน เราจะรีบจัดการให้กับคุณ
ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล์
วิธี ที่ 7 : โอนเงินที่ไปรษณีย์
ชื่อ บัญชี : Forward Audiotext Co.,ltd.
เลขที่ บัญชี : 19906576 และมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ :
 
1. กรุณากดเลือกใบโอนเงินที่เป็นบาร์โค้ด ของไปรษณีย์ที่อยู่ด้านขวามือ (ผู้ที่พิมพ์ใบโอนที่เป็นบาร์โค้ดของไปรษณีย์เพียงแค่ใส่เบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถไปชำระเงินที่ไปรษณีย์ได้เลย)
 

2. หากคุณไปเขียนใบโอนเงินที่ไปรษณีย์ด้วยตนเอง กรุณาเขียนข้อมูลของผู้โอนเงินที่อยู่หน้าแรกให้ชัดเจน

 

3. เมื่อหลังจากที่คุณโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทร 02-8772-5688 แจ้งให้เราทราบก็เพียงพอแล้ว (ไม่ต้องแฟกซ์)

 
วิธี ที่ 8 : ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบนอินเตอร์เน็ต (ฟรีค่าขนส่ง)

หลังจากที่คุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเรียบร้อยแล้ว เพื่อคุณภาพในการบริการที่รวดเร็ว กรุณาโทรมาแจ้งให้เราทราบว่าคุณได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผ่านการยืนยันเรียบร้อยเราจะรีบส่งข้อความแจ้งข้อมูลบัตรให้กับคุณภายใน 10 นาที แล้วเราจะส่งใบเสร็จและบัตรโทรศัพท์ (ฟรีค่าขนส่ง) ให้กับคุณภายในวันนั้น
ซื้อบัตรโทรศัพท์แล้วก็ยังได้ทำบุญด้วย เมื่อตอนที่คุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตกรุณา เขียน “ แจกใบเสร็จแทน ” เราจะนำใบเสร็จไปแจกให้กับ “ มูลนิธิช่วงซื่อ ” แทน

----------------------------------------------------------------------------------------------------
คำอธิบายวิธีการเติมเงิน / วิธีการคืนสินค้า
วิธีการเติมเงิน
1、 คำอธิบายวิธีการเติมเงิน

ในกรณีที่คุณซื้อบัตรโทรศัพท์ครั้งแรก จะมีเลขที่บัตร 1 ชุดที่เป็นเฉพาะของคุณ เมื่อตอนที่คุณซื้อบัตรโทรศัพท์ของเราในครั้งต่อไป เราจะดูตามเลขที่บัตรเดิม เมื่อตอนที่คุณโทรศัพท์แจ้งให้เราทราบ (หากใช้เครื่องแฟกซ์กรุณาเขียนเลขที่บัตรให้ชัดเจน) พนักงานของเราจะช่วยคุณเติมเงินแทน คุณไม่จำเป็นต้องกดเบอร์โทรศัพท์ที่ยุ่งยากในการเติมเงิน

2、 คำอธิบายวิธีการเติมเงิน ในตอนที่ลืมเลขที่บัตร

หากคุณลืมเลขที่บัตร เรายังสามารถช่วยคุณหากลับมาได้จากในระบบ ก็จะสามารถช่วยคุณเติมเงินได้ (จะใช้เวลามากนิดหน่อย)

3、 คำอธิายวิธีการชำระเงิน
สามารถตามวิธีการชำระเงินที่สะดวกที่สุดของคุณ (บริษัทนี้เสนอวิธีการชำระเงินเป็น 8 ชนิด) หากคุณต้องการบัตรโทรศัพท์ใหม่ บริษัทนี้ก็จะส่งบัตรใหม่เสนอให้คุณใช้
วิธีการคืนสินค้า
1、 เงื่อนไขในการคืนสินค้า
นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าไปภายใน 7 วัน (รวมถึงวันที่ซื้อสินค้า)
2 วิธีการคืนสินค้า
หากลูกค้าต้องการคืนสินค้า กรุณาใช้โทรศัพท์ติดต่อกับบริษัทนี้ล่วงหน้าก่อน หากเลยวันที่กำหนด ต้องขออภัยที่จะไม่ดำเนินการให้
3、 วิธีการคืนเงิน
จำนวนเงินที่จะคืนคือจำนวนเงินที่ซื้อบัตรเติมเงิน และหักจำนวนเงินที่ใช้ไปแล้วรวมทั้งจำนวนเงินที่แถมให้
----------------------------------------------------------------------------------------------------
การบริการบนอินเตอร์เน็ต / วิธีการติดต่อ
บริการลูกค้าบนอินเตอร์เน็ตที่เป็น MSN ท ี่1:shen19710531@hotmail.com
บริการลูกค้าบนอินเตอร์เน็ตที่เป็น MSN ที่ 2:g_g_888@hotmail.com
บริการลูกค้าบนอินเตอร์เน็ตที่เป็น YAHOO ท ี่ 1:shen19710531@yahoo.com.tw
บริการลูกค้าบนอินเตอร์เน็ตที่เป็น YAHOO ท ี่ 2:asia3388@yahoo.com.tw
อีเมล์ shen19710531@hotmail.com
วลาทำการ : วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา:09:00~18:00
บอร์โทรศัพท์ติดต่อ : (02)8772-5688
เบอร์แฟกซ์ติดต่อ: (02)8772-0531

เวลาปิดทำ การ: จันทร์ถึง เสาร์ เวลา PM18:00~PM22:00
  วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ 10:00 AM ~22:00 PM
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : กรุณาโทรเข้ามือถือที่เบอร์ : 0930-393-888 or 0926-695-999