บริษัทเชียนจิ้นเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2000
หลายปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทสติปัญญาในการประหยัดค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, การติดต่อสื่อสารบนอินเตอร์เน็ต,บริการเสียงอัตโนมัติบนโทรศัพท์อย่างมีความ
เชี่ยวชาญและใช้สายตาที่มองการณ์ไกลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ที่เป็น
ธุรกิจมาจัดตั้งระบบการสื่อสารด้วยเสียงทุ่มเทสติปัญญากับการขายและการออกแ
บบการประหยัดค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศและระบบโทรศัพท์บนอินเตอร์เน็ต ( VoIP ) และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เกี่ยวกับ โทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษา , ช่วยจัดระบบและให้เช่าระบบเพื่อทำให้แนวทางในการเติบโตของบริษัทได้ประสาน
กันกับการสื่อสารต่อเชื่อมไปทั่วโลกและพัฒนาการเจริญเติบโตธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาได้ทำให้บริษัทมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และได้ทุ่มเทสติปัญญาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมการทำงานของบริษัทนี้ ไม่เพียงแต่นำเข้าผลิตภัณฑ์,ซอฟแวร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพียงเท่านั้น ยังได้นำเข้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ โทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษา ,
VoIP จากระดับสากล มาทำให้เป็นระบบที่สามารถใช้ได้ในประเทศ ได้รับเอานำมาและพลิกแพลงใช้ซึ่งได้ทำให้บริษัทนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้บุกเบิกด้ว
ยตนเองในการใช้สอยการทำงานที่มีเทคโนโลยีแล้ว ยังมีกำลังอย่างสากลอีกด้วย

เรามีทีมงานศึกษาที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, การติดต่อสื่อสารอย่างมากมายแล้วเรายังมีประสบการณ์ที่ เกี่ยวกับระบบ สื่อสารด้วยเสียง มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทนี้ได้สะสมประสบการณ์เรื่องราวเหตุการณ์ที่มีความเป็นพิเศษและ
ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือมาหลายต่อหลายปีในระบบการประหยัดค่าโทรศัพท์ระหว่างประเ
ทศเป็นพิเศษ ในปัจจุบันนี้โทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ ( E1 เส้นใย แก้ว ที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ) ได้สามารถติดต่อไปถึงประเทศซึ่งมีบริเวณรวมทั่วโลกมากกว่า 200 ประเทศขึ้นไป และได้มีธุรกิจหลายแบบที่เป็นกรณีพิเศษ ได้เซ็นสัญญากับจงหัวเทเลคอม 0203 และ 0204 , สปาก 0509 และ 808622 รหัสง่ายของโทรศัพท์มือถือกับโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ( E1 เส้นใย แก้ว ที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูลบนอินเตอร์เน็ท ), ไต้หวันฟิกเน็ตเวิคร์ 0209 และ 0509 และ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ( E1 เส้นใย แก้ว ที่ใช้ในการสื่อนำข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต) สำเร็จ ที่อยู่ในขอบเขตความเชี่ยวชาญซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทนี้มีความเชี่ยวชาญและเหมาะส
มสำหรับธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตที่ได้ต่อเชื่อมไปทั่วโลกและโทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษา ไม่ว่าจะเป็นแผนการ, การติดต่อกับบริษัทในทิศทางเดียวกันและทิศทางตรงกันข้าม และการประสานกัน, การจัดตั้งระบบและการแนะนำช่วยเหลือระหว่างลูกค้าได้อย่างสำเร็จ ภายใต้แผนการที่มีความรอบคอบและการควบคุณภาพอย่างเข้มงวด ซึ่งบริษัทนี้ได้เป็นบริษัทซอฟแวร์ที่มีจำนวนน้อยภายในประเทศที่มีการทำงานการควบคุมการ
ประหยัดค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศและโทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษาด้วยตนเองสำเร็จ
  เพื่อทำให้ไต้หวันได้ไปถึงการติดต่อสื่อสารใหม่ในคริสต์ศักราชใหม่อย่างสำเร็จ บริษัทเชียนจิ้นเสนอการบริการ โทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษา ให้กับลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีที่มีก้าวหน้าของระบบ โทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษา เพื่อทำให้ธุรกิจได้สร้างตัวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อใหม่ได้อย่างสำเร็จ !ระบบโทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษา ได้เป็นโน้มแนวใหม่ของการพัฒนา 21 ศตวรรษในปัจจุบั น เราใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีคุณภาพร่วมกับเทคโลโนยีที่มีความก้าวหน้า IP เสนอการบริการต่อสายอินเตอร์เน็ตและศูนย์กลางข้อมูลให้กับผู้ใช้ส่วนตัวและผู้ใช้แบบธุรกิจ และรวบรวมข้อมูลการสื่อสาร, การติดต่อสื่อสารและการสื่อสารที่เป็นภาพบนหน้าจอ ทำให้ลูกค้าได้สร้างคะแนนนำในการแข็งขันทางธุรกิจอย่างทั่วถึงให้กับลูกค้า เพื่อเสนอการบริการที่มีความครบถ้วนและมีความหลากหลายให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการให้บริการใช้สอยหลายชนิดที่มีคุณภาพกับศูนย์ควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง และเสนอแกนกลางอินเตอร์เน็ตที่เป็นระดับเทเลคอมและ ประสบการณ์ในการจัดตั้งการค้าขายบนอินเตอร์เน็ต การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจเทเลคอม และเสนอการบริการอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์ที่มีระบบเสียงภาษา e-service ไปทั่วทิศทางให้กับผู้ใช้ส่วนตัวและผู้ใช้แบบธุรกิจ ให้ยิ่งมีความพออกพอใจในอนาคต และได้ทุ่มเททำเพื่อสร้างให้วันพรุ่งนี้ยิ่งมีความสดใสสวยงาม

3F, No.31-1, Section 4, Chengde Rd., Shihlin District, Taipei City
Tel :02-8772-5688
Fax: 02-8772-0531