ชื่อ
(ต้องเขียน)
เบอร์โทร
(ต้องเขียน)
อีเมล์
แบบบัตร
สามารถเลือกซ้ำได้ แต่อย่างน้อยต้องเลือก 1 แบบ
x ใบ

เชียนจิ้น-โทรศัพท์ระหว่างประเทศ

จำนวนเงินของบัต
รโทรศัพท์

จำนวนเงินที่แถม

% พิเศษที่ให้

จำนวนเงินที่ซื้อ

1000 หยวน

 

 

จำนวนเงินที่ซื้อ

3000 หยวน

แถมค่าโทรศัพท์ 150 หยวน

5%

จำนวนเงินที่ซื้อ

5000 หยวน

แถมค่าโทรศัพท์ 400 หยวน

8%

จำนวนเงินที่ซื้อ

10000 หยวน

แถมค่าโทรศัพท์ 1500 หยวน

15%

เชียนจิ้น-บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศไม่ได้กำหนด
วันหมดอายุของบัตร กรุณาไว้วางใจในการซื้อมาใช้
x ใบ
x ใบ
x ใบ